· V A L O K U V A K I R J A ·
· · K u v i n & S a n o i n · ·

Maitotonkka & nostalgiset muistotMaitotonkka
on kannellinen astia,
jota käytettiin maidon kuljetukseen.
Maitotonkkia
kuljetettiin
maitokärryillä maitolaiturille
ja
siitä edelleen maitoautolla
meijeriin.
Tonkat olivat yleisemmin
terästä tai alumiinisia.